【KVK】Xパッキンセット PZ213NPK [PZ213NPK]

【KVK】Xパッキンセット PZ213NPK [PZ213NPK]

販売価格: 462円(税込)

希望小売価格: 616円

数量:Xパッキンセット  品番:PZ213NPK

※台付シングルレバー式水栓の本体と吐水口のXパッキン・スリップ板とのセットです。
※KM346、KM336A、KM326、KM506AE、KM506E等

 

 

 

 

 

 

KVK 混合水栓 カートリッジ,KVK カートリッジ,KVK 水栓 カートリッジ,KVK mym,MYM 混合水栓 カートリッジ,MYM 水栓 カートリッジ

【KVK】Xパッキンセット PZ213NPK [PZ213NPK]

販売価格: 462円(税込)

希望小売価格: 616円

数量: